Måste man kunna orientera?

Att kunna hantera en karta och kompass är bra om man skulle gå vilse eller om något händer så man inte har tillgång till telefon och GPS. Skolan lär ofta ut orientering i samband med idrottsundervisning men det behöver inte betyda att alla vill eller kan lära sig.

Är orientering ett krav i skolan?

I skolans läroplaner står det att man ska kunna hantera en karta och i viss mån även kompass för att man ska få godkänt i momentet orientering. Men om en elev inte klarar de målen betyder inte det att eleven får underkänt i idrott som helhet. Det är nämligen de samlade omdömena som ska lägga grund för betyget.

När några elever inte vill delta

Ämnet skolidrott och mobbning är mer vanligt förekommande än man kan tro. Vissa elever vill inte alls vara med och idrotta då de inte vill byta om tillsammans med andra elever. Andra tycker det är pinsamt att göra vissa rörelser, och någon vill inte springa och hoppa inför alla andra barn. Då har skolan som skyldighet att anpassa undervisningen på ett sätt som gör att eleven trots allt kan få godkänt.