De teoretiska kunskaperna

Inom orientering är det inte bara att springa ut i skogen helt fritt utan det finns också en hel del teori man måste ha koll på. Det ska skolan också lära ut.

Vilka krav ställs på skolan?

När man tittar på de krav Skolverket ställer på undervisningen finns det en hel del som ska uppfyllas. Eleverna ska bland annat få lära sig nödvändiga kunskaper. I dem räknas även teori inom idrott och hälsa in. Barnen måste få lära sig om varför man värmer upp, om bra kost, om vikten av att röra på sig, om regler i olika sporter och en hel del annat. Om man misstänker att skolan inte ger barnet teoretisk undervisning kan det vara bra att ta upp saken.

Lära sig teori inom orientering

Inom orientering behöver man bland annat lära sig om hur man ska hålla kartan, hur man mäter avstånd på den, samt vad de olika symbolerna betyder. Det ska eleven lära sig innan det är dags att springa ut i skogen. Eleverna behöver till exempel veta hur större stenar ser ut på kartan, vad som skiljer terrängfärgerna åt och så vidare.