Orientering i skogen

När det gäller orientering sker den ofta i skog och mark. Man springer på ängar, i dungar och i djup skog. Men hur är det egentligen med tillstånd och liknande? Krävs det att man har lov från markägaren för att man ska få orientera och röra sig i skogen?

Får man orientera i skogen?

I Sverige är det fritt fram att röra sig i skogen. Om man passerar hagar eller liknande måste man dock vara noga med att stänga grindar efter sig så eventuella djur inte kan smita. När det gäller orientering är det okej att springa runt i naturen. Vill man läsa mer finns information om allemansrätten hos Naturvårdsverket och det kan vara bra att ha koll på vad som gäller. Men allemansrätten säger också att man inte får förstöra, och man får inte heller störa. Att springa i trädgårdar, eller att irritera djur är alltså inte okej.

Om man vill ordna en tävling

En stor orienteringstävling innebär att en hel del personer är ute i skogen. Det kan innebära slitage på skogen, och kanske anser markägaren att orienterare som springer på åkrarna förstör. Det kan alltså vara väldigt klokt att prata med markägaren kring tävlingen.

När orientering är olämpligt

Mitt under jaktsäsongen, samt när vilda djur ska få ungar kan det vara olämpligt att vara ute och orientera, i alla fall i större grupper. Det kan också vara dumt att orientera om man håller på att ta ner skog. Då får man i regel inte vara i området alls.