Orientering i skogen

När det gäller orientering sker den ofta i skog och mark. Man springer på ängar, i dungar och i djup skog. Men hur är det egentligen med tillstånd och liknande? Krävs det att man har lov från markägaren för att man ska få orientera och röra sig i skogen?

Får man orientera i skogen?

I Sverige är det fritt fram att röra sig i skogen. Om man passerar hagar eller liknande måste man dock vara noga med att stänga grindar efter sig så eventuella djur inte kan smita. När det gäller orientering är det okej att springa runt i naturen. Vill man läsa mer finns information om allemansrätten hos Naturvårdsverket och det kan vara bra att ha koll på vad som gäller. Men allemansrätten säger också att man inte får förstöra, och man får inte heller störa. Att springa i trädgårdar, eller att irritera djur är alltså inte okej.

Om man vill ordna en tävling

En stor orienteringstävling innebär att en hel del personer är ute i skogen. Det kan innebära slitage på skogen, och kanske anser markägaren att orienterare som springer på åkrarna förstör. Det kan alltså vara väldigt klokt att prata med markägaren kring tävlingen.

När orientering är olämpligt

Mitt under jaktsäsongen, samt när vilda djur ska få ungar kan det vara olämpligt att vara ute och orientera, i alla fall i större grupper. Det kan också vara dumt att orientera om man håller på att ta ner skog. Då får man i regel inte vara i området alls.

Stadsorientering

Hos Svenska orienteringsförbundet kan man läsa mer om de olika formerna av orientering. Även stadsorientering är en sak som är vanligare än man kan tro. Man måste alltså inte ut i avlägsen skog för att delta i orientering.

Hitta ut i städerna

Många små och stora städer har organiserat så kallade hitta ut aktiviteter. Där får man hämta en karta, och på den finns olika statyer, fina områden och liknande utmärkta. Uppgiften är sedan att leta upp alla områden, och samla stämplar som finns utsatta på de uppmärkta platserna. Med den här aktiviteten får man lokalbefolkningen att komma ut, och såväl de som turister kan hitta nya platser och sevärdheter man inte lagt märke till innan.

Orienteringstävling i stadsmiljö

Det finns ett par orienteringstävlingar som äger rum i stadsmiljö, men det är inte direkt vanligt. En orienteringstävling kan nämligen ställa till en hel del problem. Man kanske måste stänga av gator, boende kan störas och det kan vara svårt att få tag i parkeringar. Ju större tävlingen är, desto mer problem kan den innebära. Det är därför man i regel har tävlingarna på platser där större vägar inte finns, och där boende inte störs lika mycket.