Stadsorientering

Hos Svenska orienteringsförbundet kan man läsa mer om de olika formerna av orientering. Även stadsorientering är en sak som är vanligare än man kan tro. Man måste alltså inte ut i avlägsen skog för att delta i orientering.

Hitta ut i städerna

Många små och stora städer har organiserat så kallade hitta ut aktiviteter. Där får man hämta en karta, och på den finns olika statyer, fina områden och liknande utmärkta. Uppgiften är sedan att leta upp alla områden, och samla stämplar som finns utsatta på de uppmärkta platserna. Med den här aktiviteten får man lokalbefolkningen att komma ut, och såväl de som turister kan hitta nya platser och sevärdheter man inte lagt märke till innan.

Orienteringstävling i stadsmiljö

Det finns ett par orienteringstävlingar som äger rum i stadsmiljö, men det är inte direkt vanligt. En orienteringstävling kan nämligen ställa till en hel del problem. Man kanske måste stänga av gator, boende kan störas och det kan vara svårt att få tag i parkeringar. Ju större tävlingen är, desto mer problem kan den innebära. Det är därför man i regel har tävlingarna på platser där större vägar inte finns, och där boende inte störs lika mycket.